Nézze meg galériánkat!
Vasváron, a város felett, a temető közepén helyezkedik el a város egykori plébániatemploma. A Szűz Mária tiszteletére szentelt templomot a 13-14. század fordulójától szerepel az oklevelekben, de története jóval korábbra nyúlik vissza. A közelmúlt kutatásai derítették ki, hogy a temető helyén terült el Vasvár kora Árpád-kori vára, Vas vármegye ispáni központja. A váron belül állt a mai templom előzménye, az esperesi templom, a megye egyházi központja, amely valamikor a 12. század folyamán - a káptalani templom felépítése után - vált plébániává, és ezt a funkcióját egészen a török időkig megőrizte. A török háborúk után a domonkos templom vette át hivatalosan a plébániai funkciókat, de a város a régi plébániatemplomot is újjáépíttette a 18. század második felében. Feltehetően ehhez az újjáépítéshez kapcsolódnak az újkori vasvári búcsújárás kezdetei. Vasvár egyik búcsúja, Nagyboldogasszony ünnepe lényegében ennek a templomnak a búcsúnapja (a másik búcsú, Mária neve napja a Szentkúthoz kapcsolódik). Ezen a napon körmenet vonul a plébániatemplomtól a temetői templomhoz, és ott tartják az ünnepi szentmisét - ezzel őrizve a plébánia hagyományát. Egyébként csak a város fogadalmi ünnepein - Szent Vendel és Szent Flórián napján - és Mindenszentek estéjén tartanak szentmisét a templomban.

Az épület ma barokkos formákat mutat, de fő tömege - a hajó és az egyenes záródású szentély - középkori elemeket őrizhet (erre utal többek között az egykori kapu nyoma a templom déli falán). Műemléki kutatása nem volt. Tornya a 19. század elején épült, berendezése a 19. század közepén. Ezek közül is kiemelkedik a vörös márvány főoltár, amelynek oltárképe és szobrai sajnos ma már hiányoznak (néhány éve kirabolták a templomot). A templom északi oldalán áll a Kálvária-kápolna, amely feltehetően ugyancsak egy középkori templom (a Szent Margit-egyház) maradványa.

A szép környezetben álló templomot nem csak az egyházi emlékek iránt érdeklődőknek érdemes felkeresni: a temetődombról szép kilátás nyílik a Rába-síkságra, egészen a Kőszegi hegységig.


Ön a(z) 197358. látogatónk. - Impresszum